Language: vn EN   
Login | Submit Lyrics | My favorites (0) 
Search:
  All Songs Albums Videos
Match: Exact phrase with all of the words
Search in: Song title Artist Both
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Songs   Albums


Qua đèo nay, nhớ trấn xưa
Hoang vu đồi hạ, đôi bờ cỏ may
Em giờ đây xuôi bến nào
Tôi thương cổ thụ hai hàng lệ xưa

Từ bên ấy sang bên này
Con sông vẽ một nét mày bắt ngang
Cồn hoang dã, bến lau thưa
Trơ thân cỏ dại nằm chờ nước sông

Khung trời xanh đã khép buon
Suy tư bước nhỏ ngại ngùng chân em
Bên dòng sông nước vẫn trôi
Hoang vu sao lại riêng mình hoang vu


Videos
 


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.