Language: vn EN   
Login | Submit Lyrics | My favorites (0) 
Search:
  All Songs Albums Videos
Match: Exact phrase with all of the words
Search in: Song title Artist Both
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Songs   Albums


1.
tình em Huế mộng nguyên trinh
thơ ta còn mãi ngát tình/ là tình Hương Giang
áo bay ngược chuyến đò ngang
vạt lay gió lộng ...vội vàng/ vội vàng tay chẹ..

2.
ngại ngùng ...chi một câu thề
em qua Thành Nội ...ta về/ ta về Kim Luông
Chiều nay Vỹ Dạ ngóng trông
vắng em Thiên Mụ ...hồi chuông/ hồi chuông vọng buồn...

3.
Tràng Tiền ...mấy nhịp mù sương
Ðêm hoa đăng cũ ...trăng vương/ trăng vương giọng hò
bởi em ...Huế đẹp bài thợ..
nên ta mãi mãi ...vẫn chờ.../ Huế xưạ..


Videos
 


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.