Language: vn EN   
Login | Submit Lyrics | My favorites (0) 
Search:
  All Songs Albums Videos
Match: Exact phrase with all of the words
Search in: Song title Artist Both
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Songs   Albums


Tình em, Huế mộng nguyên trinh
Thơ ta còn mãi ngát tình là tình Hương Giang
Áo bay ngược chuyến đò ngang
Vạt lay gió lộng vội vàng vội vàng tay che
Ngại ngùng chi một câu thề
Em qua Thành Nội ta về ta về Kim Luông
Chiều nay Vĩ Dạ ngóng chuông
Vắng em Thiên Mụ hồi chuông hồi chuông vọng buồn
Tràng Tiền mấy nhịp mù sương
Ðêm hoa đăng cũ trăng vương trăng vương giọng hò
Bởi em Huế đẹp bài thơ
Nên ta mãi mãi vẫn chờ Huế xưa
Videos
 


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.