Ngôn ngữ: VN en   
Đăng nhập | Đăng lời | List yêu thích (0) 
Tìm kiếm:
  All Songs Albums Videos
Cho kết quả: Chính xác Chứa tất cả từ
Tìm trong: Tựa đề bài Nghệ sĩ Cả hai
 Browse: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Songs   Albums

[ All (290) | Songs (277) | Albums (13) | Videos(+) ]    Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Covers (2008)
 James Taylor
Miscellaneous (1994)
 Manhattan Transfer F/ James Taylor
Miscellaneous (2004)
 Carly Simon F/ James Taylor
Miscellaneous (2004)
 Carly Simon F/ Lucy Simon, James Taylor
Miscellaneous (2004)
 Carly Simon F/ Alex Taylor, Hugh Taylor, James Taylor
Miscellaneous (2004)
 Carly Simon F/ Alex Taylor, Hugh Taylor, James Taylor, Sally Taylor
Miscellaneous (2008)
 Taylor James
Miscellaneous (2008)
 James Taylor
Miscellaneous (2009)
 Carly Simon & James TaylorTrang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.
Copyright © 2007-2009 LyricWorld.com, LoiNhac.com

© 2009 lyricworld.com, loinhac.com are two of a family of companies in the LmVN Group.